Sparsam körning


Vad är sparsam körning?

Det man vanligen menar med EcoDriving är ett speciellt körsätt som innebär att man minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid.

Sparsam körning är dock större än just körbeteendet. Att sänka bränsleförbrukning handlar om att i samtliga transporter som du genomför, reflektera över beslut som påverkar din transporteffektivitet.

3 olika faser påverkar en transport:

 1. Ett STRATEGISKT val – Måste jag ta bilen? Vilken biltyp bör jag välja nästa bilköp, och vilka däck bör jag välja för lägsta förbrukning
 2. Ett TAKTISKT val – Där jag inför varje resa tar beslut som kan påverka förbrukningen, att planera rutten, att använda GPS, hålla motor i gott skick, m.m.
 3. Ett OPERATIVT val – när jag sitter i bilen och kan göra de beslut som påverkar bilens förbrukning, den s.k. traditionella Ecodrivingen

Många utbildningar fokuserar på de praktiska momenten, det faktiska körandet i ett fordon:

 • Körning med framförhållning för att undvika stopp.
 • Att accelerera ”bestämt” och därigenom växla upp tidigt och köra på så hög växel som möjligt.
 • Motorbromsning vid möjlighet (att rulla utan gas i medlut).
 • Hålla hastighetsgränserna.
 • Undvika tomgångskörning.

Samtliga förekommande utbildningar kompletteras ofta med en djupare förklaring till problematiken kopplat till våra transporter. Det handlar om ökad förståelse för sambandet mellan vägtrafiken och dess effekt på miljön och vad som kan göras för att minska denna påverkan.

Trafikverket har definierat vad en utbildning i Sparsam Körning BÖR omfatta:

”En utbildning i sparsam körning ska ge en ökad förståelse, kunskap och färdighet i sättet att köra för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgasen koldioxid samt kunskap om vägtrafikens miljöpåverkan.

Utbildningen bör:

 • Ha dokumenterat goda effekter på bränsleförbrukningen. (I genomsnitt 10 procent minskad förbrukning för personbilar)
 • Betona vikten av uppföljningar och motivationsåtgärder för att ett positivt mönster ska kunna upprätthållas.
 • På goda grunder kunna antas leda till förbättringar även när det gäller andra emissioner – inklusive buller – än koldioxid. Minimikrav är att inga försämringar ska förväntas.
 • Antas leda till att trafiksäkerheten förbättras.
 • Fungera i verklig trafik.

I den horisontella menyn hittar ni sammanställningar av de olika metoder som finns för att utbilda i sparsam körning. I den vertikala menyn finner ni information om vad sparsam körning är, dess historia och de resultat man kan uppnå.Sparsam körning även kallat ecodriving är samlingsbegrepp för en grupp körtekniker som syftar till att minska bränsleförbrukningen. Genom att använda sparsam körning kan en förare sänka sin bränsleförbrukning med i snitt 10-20% samt bli en säkrare förare. Detta då uppmärksamheten och nivån av framförhållning höjs med hjälp av sparsam körning.

Det finns många olika sätt att utbilda i sparsam körning och vad som passar bäst för just er beror till stor del på era förutsättningar.

Beskriving av de metoder som finns för sparsam körning utbildning